نویسنده = سادات اخوی، سیدعلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزش حقوقی «دیدگاه های پایانی» کمیته حقوق بشر

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 63-86

10.22066/cilamag.2011.17218

سیدعلی سادات اخوی؛ فرناز فکوری