نویسنده = نژندی منش، هیبت الله
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر «عوامل رافع مسئولیت کیفری» در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری

دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1393، صفحه 235-258

هیبت الله نژندی منش