نویسنده = شهاب‌الدین، علی
تعداد مقالات: 1
1. حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت فکری

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 233-262

10.22066/cilamag.2013.16005

احمد مؤمنی‌راد؛ علی شهاب‌الدین؛ ناصر عزیزی