نویسنده = پیران، حسین
تعداد مقالات: 2
1. شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 259-288

10.22066/cilamag.2009.17377

حسین پیران