نویسنده = پیران، حسین
تعداد مقالات: 2
1. شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 259-288

حسین پیران


2. مصادره غیرمستقیم در حقوق بین‌الملل، و رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده

دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1374، صفحه 415-529

حسین پیران