نویسنده = مظاهری، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. تحریم‌های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-161

سیّدقاسم زمانی؛ جمشید مظاهری