نویسنده = آقایی جنت‌مکان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 91-110

حسین آقایی جنت‌مکان