نویسنده = جعفری، مترجم: فیض‌الله
تعداد مقالات: 1
1. نظم عمومی در حقوق اروپا

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 185-197

10.22066/cilamag.2008.17529

کاترین کِسِجیان؛ مترجم: فیض‌الله جعفری