نویسنده = مدنی، سید ضیاءالدین
تعداد مقالات: 1
1. التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقیّد به مکان؟

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 233-259

سید ضیاءالدین مدنی