نویسنده = رضایی، علی
تعداد مقالات: 1
1. شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 169-191

10.22066/cilamag.2007.17692

مارگاریتا تی.بی. کول؛ ترجمة مصطفی ‌ السان؛ علی رضایی