نویسنده = زمانی، سیّدقاسم‌
تعداد مقالات: 1
1. موازین بین‌المللی‌ حقوق بشر و بازداشت‌ محکومین‌ مالی‌ در ایران

دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 71-87

سیّدقاسم‌ زمانی