نویسنده = خزاعی، حسین
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اجمالی مفهوم حقوقی "J.V." در حقوق امریکا و حقوق بین‌المللی

دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1369، صفحه 51-124

حسین خزاعی؛ رسول بدری اهری