نویسنده = حدادی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین‌الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 165-202

10.22066/cilamag.2019.87924.1532

مهدی حدادی؛ بهرام مرادیان