نویسنده = مک کالیون، کنت
تعداد مقالات: 1
1. اجرای عدالت درباره محیط زیست بین‌المللی: حقوق و راه‌حلها

دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1383، صفحه 171-185

کنت مک کالیون؛ مترجم: محمدحسین زاهدین لباف