نویسنده = میرفخرایی، مترجم: محمّد جواد
تعداد مقالات: 1
1. آماده‌سازی شاهد برای حضور در داوری تجاری بین‌المللی: راهنمای عملی برای وکیل

دوره 21، شماره 31 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1383، صفحه 187-199

10.22066/cilamag.2004.18005

دیوید پی. رونی؛ مترجم: محمّد جواد میرفخرایی