نویسنده = جانستون، ایان
تعداد مقالات: 1
1. دفاع « ضرورت» در گفتمان حقوقی بین‌المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم

دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 267-304

10.22066/cilamag.2006.18010

ایان جانستون؛ علیرضا ابراهیم گل