نویسنده = قاری سید فاطمی، سید محمد
تعداد مقالات: 2
1. معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت

دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1382، صفحه 5-44

10.22066/cilamag.2003.18065

سید محمد قاری سید فاطمی


2. دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر

دوره 18، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 129-145

10.22066/cilamag.2001.18085

سید محمد قاری سید فاطمی