نویسنده = قنبری جهرمی، مترجم: دکتر محمد جعفر
تعداد مقالات: 1
1. نهادهای بین‌المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی

دوره 20، شماره 28 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1382، صفحه 149-241

جان اچ. جکسون؛ مترجم: دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی