نویسنده = فلسفی، هدایت‌الله
تعداد مقالات: 1
1. حق، صلح و منزلت انسانی تأملاتی در مفاهیم قاعدة حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت

دوره 19، شماره های 26-27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 5-130

هدایت‌الله فلسفی