نویسنده = سورل، ژان-مارک
تعداد مقالات: 1
1. آیین‌های دادرسی بین‌المللی

دوره 17، شماره 24، پاییز و زمستان 1378، صفحه 149-219

هلن روییز فابری؛ ژان-مارک سورل؛ ترجمه و تحقیق: دکتر ابراهیم بیگ‌زاده