نویسنده = پروین، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران

دوره 17، شماره 24، پاییز و زمستان 1378، صفحه 277-315

فرهاد پروین