نویسنده = اشتری، محمد
تعداد مقالات: 2
2. نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین‌المللی

دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1367، صفحه 167-208

محمد اشتری؛ ایو درن