نویسنده = کانینن، تاپیو
تعداد مقالات: 1
1. اصلاح شورای امنیت: تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دورة جنگ سرد

دوره 14، شماره 20، پاییز و زمستان 1375، صفحه 481-496

تاپیو کانینن؛ ارکی کورولا؛ نادر ذوالعین