نویسنده = سی‌. هارتلی، تره ور
تعداد مقالات: 1
1. استناد و اثبات قانون خارجی:مقایسه‌ای بین سیستمهای مهم اروپایی

دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1377، صفحه 135-178

تره ور سی‌. هارتلی؛ محمدجعفر قنبری جهرمی