نویسنده = میرفخرایی، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. «ساخت و پرداخت» احکام در دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1374، صفحه 321-366

محمد بجاوی؛ محمد جواد میرفخرایی