نویسنده = هووه، آندره
تعداد مقالات: 1
1. تشریفات شناسایی و اجرای احکام خارجی و آرای داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه

دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1369، صفحه 215-264

آندره هووه؛ ربیعا اسکینی