نویسنده = تاپ من، مایکل
تعداد مقالات: 1
1. جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1369، صفحه 163-228

مایکل تاپ من؛ ترجمه محمدجواد میرفخرایی؛ محمدعلی اردبیلی