نویسنده = حق‌شناس کاشانی، نیلوفر
تعداد مقالات: 1
1. طرح تغییر مسیر اروند رود و حقوق بین‌الملل

دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1369، صفحه 225-270

نیلوفر حق‌شناس کاشانی؛ اصغر جعفری ولدانی