نویسنده = تی یا، وانگ
تعداد مقالات: 1
1. جهان سوم و حقوق بین‌الملل

دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1366، صفحه 83-157

10.22066/cilamag.1987.18408

وانگ تی یا؛ ترجمة محسن محبی