نویسنده = شریفی طراز کوهی، حسین
تعداد مقالات: 3
1. چالش‌های حقوقی قابلیت‌های فضای سایبری در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی 1977

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-146

10.22066/cilamag.2019.84640.1491

حسین شریفی طراز کوهی؛ جعفر برمکی


3. ضرورت تأسیس دیوان بین‌‌المللی برای حل‌وفصل دعاوی میراث فرهنگی؛ آرمان یا واقعیت؟

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 165-188

10.22066/cilamag.2017.25169

منیر خلقی؛ حسین شریفی طراز کوهی