نویسنده = عبدی، ایوب
تعداد مقالات: 1
1. پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-110

ایوب عبدی؛ سیدقاسم زمانی