نویسنده = کازرونی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 257-306

عباس تدینی؛ سید مصطفی کازرونی