نویسنده = انصاری، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 141-164

رضا اسلامی؛ نرگس انصاری