نویسنده = رحیمی، سیدعلی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بهره‌برداری اشخاص خصوصی از اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها و سازوکارهای مرتبط

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-142

محسن اسماعیلی؛ سیدعلی اصغر رحیمی