نویسنده = فروغی، فضل الله
تعداد مقالات: 1
1. راه‌حل‌های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 249-287

فضل الله فروغی؛ بهزاد جودکی