نویسنده = اسدلو، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه در مفهوم سرمایه:نقطه عزیمت تعاملات معاهدات سرمایه‌گذاری با حقوق مالکیت فکری

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 227-250

مرتضی اسدلو