وبینار رایگان مقایسه هفت مقر داوری مهم جهان توسط مرکز امور حقوقی بین المللی در روزهای 23 و 24 فروردین برگزار می شود.

وبینار رایگان مقایسه هفت مقر داوری مهم جهان توسط مرکز امور حقوقی بین المللی در روزهای 23 و 24 فروردین برگزار می شود.
لطفاً جهت ورود به وبینار یکی از پیوندهای ذیل را در مرورگر کروم یا فایرفاکس وارد نمایید: 
http://iripo.ejalase.com
http://cila.ejalase.com