نویسنده = سید قاسم زمانی
کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 35-60

10.22066/cilamag.2013.15822

سید قاسم زمانی؛ سید رضا رفیعی


تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی‌طلبان

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، آذر 1390، صفحه 53-83

10.22066/cilamag.2011.16891

سید قاسم زمانی؛ سید یاسر ضیایی


جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین‌الملل

دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، خرداد 1377، صفحه 317-344

10.22066/cilamag.1998.18173

سید قاسم زمانی