نویسنده = رضا اسلامی
چالش‌های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، خرداد 1393، صفحه 187-222

10.22066/cilamag.2014.15803

رضا اسلامی؛ محمد مهدی کمالوند


حق بر دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر

دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، آذر 1391، صفحه 46-71

10.22066/cilamag.2012.16354

رضا اسلامی؛ کتایون بشکاردانا