نویسنده = معصومه سادات میرمحمدی
تغییرات جوی:تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 167-194

10.22066/cilamag.2013.16002

سیدفضل‌الله موسوی؛ معصومه سادات میرمحمدی


بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، آذر 1389، صفحه 87-122

10.22066/cilamag.2011.17219

سید فضل الله موسوی؛ معصومه سادات میرمحمدی