نویسنده = علی ایزدی
تأملی بر تحول مفهومی عفو در گستره حقوق بین‌الملل

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 195-214

10.22066/cilamag.2013.16003

علی ایزدی؛ فرشاد گراوند


تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 141-166

10.22066/cilamag.2010.17278

علی ایزدی؛ فرشاد گراوند