نویسنده = امیرحسین رنجبریان
پدیدۀ دولت‌هایِ در‌حال‌غرق: چاره‌اندیشی‌هایی از نظرگاه حقوق بین الملل

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، خرداد 1391، صفحه 83-124

10.22066/cilamag.2012.16566

امیرحسین رنجبریان؛ نفیسه ارغنده‌پور


دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفرمانی

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، آذر 1389، صفحه 123-167

10.22066/cilamag.2011.17220

امیرحسین رنجبریان؛ مهدیه ملک الکتاب خیابانی