نویسنده = پوریا عسکری
تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بین‌الملل

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 57-78

10.22066/cilamag.2021.245925

مهشید آجلی لاهیجی؛ پوریا عسکری


بررسی اندیشه‌های انتقادی مکتب «جریان جدید» در حقوق بین‌الملل

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1400، صفحه 123-149

10.22066/cilamag.2021.108287.1708

امیر درون پرور؛ پوریا عسکری


تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین‌الملل

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 153-184

10.22066/cilamag.2018.31686

پوریا عسکری؛ حمید مسعودی کوشک


مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، خرداد 1388، صفحه 149-161

10.22066/cilamag.2009.17373

پوریا عسکری