نویسنده = سیدقاسم زمانی
ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیتة حقوق بشر ملل متحد

دوره 40، شماره 69 ( بهار)، فروردین 1402

10.22066/cilamag.2023.701612

سیدقاسم زمانی؛ امیرحسین محبعلی


پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 87-110

10.22066/cilamag.2017.25166

ایوب عبدی؛ سیدقاسم زمانی


حقوق بشر و حق بر فراموش‌شدن در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، دی 1395، صفحه 81-108

10.22066/cilamag.2016.23525

سیدقاسم زمانی؛ شیما عطار