نویسنده = اعظم انصاری
امکان‌سنجی توافق بر سلب صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، مهر 1399، صفحه 343-371

10.22066/cilamag.2020.104979.1677

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری


تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 311-344

10.22066/cilamag.2018.31892

نگار روخ چکاو؛ اعظم انصاری