نویسنده = سید فضل‌اله موسوی
کاربرد تسلیحاتی موشک‌های بالستیک از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 79-102

10.22066/cilamag.2021.246019

سید فضل‌‌ الله موسوی؛ امیر لهراسبی


نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 61-86

10.22066/cilamag.2017.25165

سید فضل‌اله موسوی؛ معصومه سادات میرمحمدی