نویسنده = سید قاسم زمانی
مسؤولیت بین المللی دولت آمریکا ناشی از نقض معاهده مودت در چارچوب رای 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2022816.2515

زهره شفیعی؛ سید قاسم زمانی


جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات

دوره 40، شماره 72 ( زمستان)، اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.710236

محمود حجار؛ سید قاسم زمانی


بررسی تطبیقی جرم‌انگاری قاچاق انسان در حقوق بین‌الملل و قوانین ایران

دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1401

10.22066/cilamag.2022.246649

سید قاسم زمانی؛ سید محمد هادی قادری