کلیدواژه‌ها = توسعه حقوق بین‌الملل
قاعده‌سازی در دیوان بین‌المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 65-88

10.22066/cilamag.2018.31683

محمد حبیبی مجنده؛ ساناز کامیارراد


ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین‌الملل

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 329-364

10.22066/cilamag.2018.31692

زهرا محمودی کردی