کلیدواژه‌ها = اصل پیشگیری
شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1398، صفحه 269-290

10.22066/cilamag.2019.35085

آیت مولائی؛ حسن لطفی