کلیدواژه‌ها = صلاحیت محلی
حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین‌المللی چین ـ سیتک

دوره 40، شماره 70 (تابستان)، مرداد 1402

10.22066/cilamag.2023.703947

سیما علوی حجازی؛ محمود جلالی؛ مریم قربانی فر


امکان‌سنجی توافق بر سلب صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، مهر 1399، صفحه 343-371

10.22066/cilamag.2020.104979.1677

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری