کلیدواژه‌ها = حقوق نرم
تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بین‌الملل

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 57-78

10.22066/cilamag.2021.245925

مهشید آجلی لاهیجی؛ پوریا عسکری


مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین‌الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، مهر 1398، صفحه 165-202

10.22066/cilamag.2019.87924.1532

مهدی حدادی؛ بهرام مرادیان